FAQ


Kurs nivo 1 je na srpskom jeziku, udžbenici su na engleskom jeziku kao i ispit.
Kurs nivo 2 je na srpskom jeziku, udžbenici su na engleskom jeziku kao i ispit.
Za specijalno organizovane grupe časovi mogu biti održani na engleskom ili francuskom jeziku, udžbenici i ispit ostaju na engleskom jeziku.

Kod svih WSET provajder postoji mogućnost dodatnog polaganja ispita, kontaktirajte nas…

Kurs nivo 1 je namenjen samim početnicima, kurs je zabavan i usmerava kandidate ka početnom vokabularu i načinu na koji probati vina.
Kurs nivo 2 je namenjen isto početnicima ali podrazumeva mnogo opširnije izučavanje vina, sorti, regija, žestina…to je vrlo dobra osnova za ljude iz industrije, kurs koji vam menja način na koji gledate i probate vina i žestine.

WSET predavači prolaze pre svega kroz celu WSET edukaciju, stiču neprocenljivo znanje i iskustvo sa vrhunskim predavačima i polažu specijalne ispite za predavače da bi dobili akreditacije.
Dobijene diplome u Školi Vina Beograd su izdate u Londonu i validne su i priznate u celom svetu.

Postoje mnogi profesionalni i lični razlozi za proučavanje vina, da li radite u industriji ili ne.
Za one koji traže napredak u karijeri vina, proizvodnji, prodaji, marketingu…njima sertifikat WSET može da ponudi neverovatan podsticaj u biografiji. Osim toga, mnogi smatraju da su kursevi unapredili njihovo znanje, vokabular i samopouzdanje pred klijentima.
Na kraju, za one koji cene vina, formalno obrazovanje može dovesti do doživotnog boljeg uživanja u stvarima koje vole.

WSET postoji više od 45 godina i najprestižnija je škola u svetu za izučavanje vina i žestina.
Svake godine više od 60000 kandidata širom sveta upisuju kurseve, na 19 različitih jezika kod više od 600 provajdera.