Na kom jeziku su kursevi ?

Kurs nivo 1 je na srpskom jeziku, udžbenici su na engleskom jeziku kao i ispit.
Kurs nivo 2 je na srpskom jeziku, udžbenici su na engleskom jeziku kao i ispit.
Za specijalno organizovane grupe časovi mogu biti održani na engleskom ili francuskom jeziku, udžbenici i ispit ostaju na engleskom jeziku.

LINK